Thứ Ba , 24 Tháng Một 2017
smv112tlresize

Máy lọc nước ion kiềm

SM-V112TL Specification- renew

Mô tả sản phẩm

USP ionia may loc nuoc ion kiem chuan

3

SMV112-1

 

SMV112-2

 

 

SMV112-3

 

 

SMV112-4

 

SMV112-5

 

SMV112-6

 

SMV112-7

 

SMV112-8

 

SMV112-9

 

 

SMV112-10

 

SMV112-11

 

SMV112-12

 

SMV112-13

 

SMV112-14

 

Video cách sử dụng máy lọc nước ion kiềm SM-V112TL hãng IONIA 

Thông tin thêm

Mã: SM- V112TL ( 7 điện cực )
Trọng lượng 4.5 kg
Kích thước 27.0 x 38.3 x 13.5 cm