Chứng nhận máy lọc nước ion kiềm IONIA là thiết bị y tế – ISO 13485