Báo cáo thử nghiệm lâm sàng – Bản dịch tiếng Việt

[toggle title=”1. Báo cáo thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học Hàn Quốc về tác dụng của nước ion kiềm với khối u ung thư trên cơ thể chuột C57BL/6” state=”close”]

 12-2bcls 3-2bcls 4-2bcls 5-2bcls 6-2bcls 7-2bcls 8-2bcls 9-2bcls 10-2bcls 11-2bcls 12-2bcls 13-2bcls 14-2bcls 15-2bcls 16-2bcls 17-2bcls 18-2bcls

[/toggle]

[toggle title=”2. Báo cáo thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học Hàn Quốc về tác dụng của nước ion kiềm với bệnh đái tháo đường trên cơ thể chuột OLETF” state=”close”]

Báo cáo thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học Hàn Quốc về tác dụng của nước ion kiềm với bệnh đái tháo đường trên cơ thể chuột  212bcls 313bcls 414bcls 515bcls 616bcls 717bcls 818bcls 919bcls 10110bcls 11111bcls 12112bcls 13113bcls 14114bcls 15115bcls 16116bcls 17117bcls 18118bcls 19119bcls 20120bcls 21121bcls 22122bcls 23123bcls 24124bcls 25125bcls 26126bcls 27127bcls 28128bcls 29129bcls 30130bcls 31131bcls           

[/toggle]

[toggle title=”3. Báo cáo thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học Hàn Quốc về tính an toàn của nước ion kiềm khi sử dụng trên cơ thể người” state=”close”]

Báo cáo thử nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học Hàn Quốc về tính an toàn của nước ion kiềm khi sử dụng trên cơ thể người2-3bcls 3-3bcls 4-3bcls 5-3bcls 6-3bcls 7-3bcls 8-3bcls 9-3bcls 10-3bcls 11-3bcls 12-3bcls 13-3bcls 14-3bcls 15-3bcls 16-3bcls 17-3bcls 18-3bcls 20-3bcls 21-3bcls 22-3bcls 23-3bcls

[/toggle]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *