Trang Chủ / Câu hỏi thường gặp về nước ion kiềm

Câu hỏi thường gặp về nước ion kiềm

1. Nước quan trọng với cơ thể chúng ta như thế nào ?

1. Nước quan trọng với cơ thể chúng ta như thế nào ?

2. Ba nguồn nước tự nhiên có tác dụng đặc biệt với sức khoẻ trên thế giới ở đâu ?

2. Ba nguồn nước tự nhiên có tác dụng đặc biệt với sức khoẻ trên thế giới ở đâu ?

]

3. Nước ion kiềm giàu hydro là gì ?

3. Nước ion kiềm giàu hydro là gì ?

 

4. Nước ion kiềm giàu hydro được tạo ra trong máy ion kiềm như thế nào ?

4. Nước ion kiềm giàu hydro được tạo ra trong máy ion kiềm như thế nào ?

5. Độ PH là gì ?

5. Độ PH là gì ?

6. Gốc tự do là gì, quá trình cơ thể bị oxy hoá diễn ra như thế nào ?

6. Gốc tự do là gì, quá trình cơ thể bị oxy hoá diễn ra như thế nào ?

7. Làm thế nào để nhận biết cơ thể bị dư axit ?

7. Làm thế nào để nhận biết cơ thể bị dư axit ?

8. Nguyên nhân gây ra gốc tự do, quá trình cơ thể bị oxy hoá và dư axit ?

8. Nguyên nhân gây ra gốc tự do, quá trình cơ thể bị oxy hoá và dư axit ?

]

9. Cách ngăn ngừa gốc tự do và chống lại quá trình ôxy hóa, axít hóa cơ thể ?

9. Cách ngăn ngừa gốc tự do và chống lại quá trình ôxy hóa, axít hóa cơ thể ?

10. Chỉ số chống ôxy hóa ORP trong nước là gì ?

10. Chỉ số chống ôxy hóa ORP trong nước là gì ?

11. Mật độ phân tử hydro hòa tan trong nước ion kiềm là gì ?

11. Mật độ phân tử hydro hòa tan trong nước ion kiềm là gì ?

12. Tác dụng chống oxy hóa của khí hydro khi đi vào cơ thể như thế nào ?

12. Tác dụng chống oxy hóa của khí hydro khi đi vào cơ thể như thế nào ?

13. Chỉ số ORP và mật độ phân tử hydro hòa tan quan hệ với nhau như thế nào ?

13. Chỉ số ORP và mật độ phân tử hydro hòa tan quan hệ với nhau như thế nào ?

14. Khí hydro trong nước được tạo ra bằng cách nào ?

14. Khí hydro trong nước được tạo ra bằng cách nào ?

15. Mật độ phân tử hydro trong nước ion kiềm phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

15. Mật độ phân tử hydro trong nước ion kiềm phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

16. Nước ion kiềm có nồng độ Hydrogen bao nhiêu là lý tưởng để uống ?

16. Nước ion kiềm có nồng độ Hydrogen bao nhiêu là lý tưởng để uống ?

17. Máy lọc nước ion kiềm Ionia tạo ra lượng phân tử hydro tối đa bao nhiêu ?

17. Máy lọc nước ion kiềm Ionia tạo ra lượng phân tử hydro tối đa bao nhiêu ?

18. Dùng thiết bị gì để đo lường mật độ phân tử hydro có trong nước ion kiềm ?

18. Dùng thiết bị gì để đo lường mật độ phân tử hydro có trong nước ion kiềm ?

19. Thiết bị đo hydro nào được dùng phổ biến nhất hiện nay?

19. Thiết bị đo hydro nào được dùng phổ biến nhất hiện nay?

20. Có thể điều chỉnh kết quả đo trên thiết bị đo hydro hay không ?

20. Có thể điều chỉnh kết quả đo trên thiết bị đo hydro hay không ?

21. Nước từ máy lọc nước ion kiềm giàu hydro có uống được trực tiếp không ?

21. Nước từ máy lọc nước ion kiềm giàu hydro có uống được trực tiếp không ?

22. Uống nước ion kiềm giàu hydro có mùi vị gì khác so với nước thường ?

22. Uống nước ion kiềm giàu hydro có mùi vị gì khác so với nước thường ?

23. Nước ion kiềm giàu hydro để được bao lâu trong điều kiện bình thường ?

23. Nước ion kiềm giàu hydro để được bao lâu trong điều kiện bình thường ?

24. Nước lấy ra từ máy ion kiềm giàu hydro phải bảo quản như thế nào ?

24. Nước lấy ra từ máy ion kiềm giàu hydro phải bảo quản như thế nào ?

25. Mỗi người nên uống bao nhiêu nước ion kiềm giàu hydro hàng ngày?

25. Mỗi người nên uống bao nhiêu nước ion kiềm giàu hydro hàng ngày?

26. Thời gian tốt nhất uống nước ion kiềm giàu hydro trong ngày là khi nào?

26. Thời gian tốt nhất uống nước ion kiềm giàu hydro trong ngày là khi nào?

27. Nước ion kiềm giàu hydro nên uống như thế nào mới là đúng cách ?

27. Nước ion kiềm giàu hydro nên uống như thế nào mới là đúng cách ?

28. Trong bữa ăn có nên uống nước ion kiềm giàu hydro không ?

28. Trong bữa ăn có nên uống nước ion kiềm giàu hydro không ?

29. Trẻ em có uống được nước ion kiềm giàu hydro không ?

29. Trẻ em có uống được nước ion kiềm giàu hydro không ?

30. Nước ion kiềm giàu hydro dùng để uống thuốc và pha sữa có được không ?

30. Nước ion kiềm giàu hydro dùng để uống thuốc và pha sữa có được không ?

31. Nước ion kiềm giàu hydro dùng để rửa hoặc ngâm thực phẩm được không ?

31. Nước ion kiềm giàu hydro dùng để rửa hoặc ngâm thực phẩm được không ?

32. Tưới rau và cắm hoa thì nên dùng nước có tính kiềm hay axit ?

32. Tưới rau và cắm hoa thì nên dùng nước có tính kiềm hay axit ?

33. Cơ thế có trở nên quá kiềm khi dùng nước ion kiềm giàu hydro hàng ngày ?

33. Cơ thế có trở nên quá kiềm khi dùng nước ion kiềm giàu hydro hàng ngày ?

 

34. Nên chọn độ PH nào khi bắt đầu uống nước ion kiềm giàu hydro ?

34. Nên chọn độ PH nào khi bắt đầu uống nước ion kiềm giàu hydro ?

35. Các tác dụng phụ khi bắt đầu uống nước ion kiềm giàu hydro là gì ?

35. Các tác dụng phụ khi bắt đầu uống nước ion kiềm giàu hydro là gì ?

36. Biểu hiện của cơ thể khi uống nước ion kiềm giàu hydro trong thời gian dài ?

36. Biểu hiện của cơ thể khi uống nước ion kiềm giàu hydro trong thời gian dài ?

37. Các chỉ số PH, ORP thay đổi thế nào khi đun sôi hoặc làm lạnh nước ion kiềm ?

37. Các chỉ số PH, ORP thay đổi thế nào khi đun sôi hoặc làm lạnh nước ion kiềm ?

38. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Ionia tạo ra bao nhiêu loại nước ?

38. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Ionia tạo ra bao nhiêu loại nước ?

39. Nước nguồn đầu vào thích hợp nhất cho máy lọc nước ion kiềm là nước gì ?

39. Nước nguồn đầu vào thích hợp nhất cho máy lọc nước ion kiềm là nước gì ?

40. Nước giếng khoan có thể làm nước nguồn đầu vào cho máy ion kiềm không ?

40. Nước giếng khoan có thể làm nước nguồn đầu vào cho máy ion kiềm không ?

41. Có thể cấp nước nóng cho máy lọc nước ion kiềm giàu hydro không ?

41. Có thể cấp nước nóng cho máy lọc nước ion kiềm giàu hydro không ?

42. Nước nguồn đầu vào có tính axít thì phải dùng máy có bao nhiêu điện cực ?

42. Nước nguồn đầu vào có tính axít thì phải dùng máy có bao nhiêu điện cực ?

43. Nên mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro loại có bao nhiêu tấm điện cực ?

43. Nên mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro loại có bao nhiêu tấm điện cực ?

44. Có bao nhiêu kiểu điện cực, ưu và nhược điểm của từng loại là gì ?

44. Có bao nhiêu kiểu điện cực, ưu và nhược điểm của từng loại là gì ?

45. Điện cực có kích thước càng lớn thì nước ion kiềm có chất lượng càng tốt?

45. Điện cực có kích thước càng lớn thì nước ion kiềm có chất lượng càng tốt?

46. Máy lọc nước ion kiềm Ionia dùng điện cực kiểu gì ?

46. Máy lọc nước ion kiềm Ionia dùng điện cực kiểu gì ?

47. Điện cực trong máy ion kiềm Ionia được sản suất bằng vật liệu gì, ở đâu ?

47. Điện cực trong máy ion kiềm Ionia được sản suất bằng vật liệu gì, ở đâu ?

48. Tầm quan trọng của việc làm sạch điện cực trong máy lọc nước ion kiềm ?

48. Tầm quan trọng của việc làm sạch điện cực trong máy lọc nước ion kiềm ?

49. Có mấy phương pháp làm sạch điện cực trong máy lọc nước ion kiềm ?

49. Có mấy phương pháp làm sạch điện cực trong máy lọc nước ion kiềm ?

 

50. Cách phân biệt các công nghệ làm sạch điện cực trong máy ion kiềm ?

50. Cách phân biệt các công nghệ làm sạch điện cực trong máy ion kiềm ?

51. Điện cực trong máy lọc nước ion kiềm Ionia được làm sạch như thế nào ?

51. Điện cực trong máy lọc nước ion kiềm Ionia được làm sạch như thế nào ?

52. Có mấy kiểu bộ đổi nguồn dùng trong máy lọc nước ion kiềm giàu hydro ?

52. Có mấy kiểu bộ đổi nguồn dùng trong máy lọc nước ion kiềm giàu hydro ?

 

53. Nên mua máy lọc nước ion kiềm loại có 1 hay 2 lõi lọc tinh bên trong ?

53. Nên mua máy lọc nước ion kiềm loại có 1 hay 2 lõi lọc tinh bên trong ?

 

54. Bộ lọc thô bên ngoài của máy ion kiềm cần bao nhiêu cấp lọc là đủ ?

54. Bộ lọc thô bên ngoài của máy ion kiềm cần bao nhiêu cấp lọc là đủ ?

55. Tiêu chuẩn để đánh giá máy lọc nước ion kiềm có chất lượng tốt là gì ?

55. Tiêu chuẩn để đánh giá máy lọc nước ion kiềm có chất lượng tốt là gì ?

56. Đo đạc chỉ số hydrogen để đánh giá chất lượng của máy như thế nào ?

56. Đo đạc chỉ số hydrogen để đánh giá chất lượng của máy như thế nào ?

57. Hydro đo được phải luôn ổn định như thế nào sau thời gian dài dùng máy ?

57. Hydro đo được phải luôn ổn định như thế nào sau thời gian dài dùng máy ?

58. Nên mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro từ nhà sản xuất nào ?

58. Nên mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro từ nhà sản xuất nào ?

59. Lý do tại sao nên mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro của Ionia ?

59. Lý do tại sao nên mua máy lọc nước ion kiềm giàu hydro của Ionia ?

 

60. Làm thế nào để phân biệt sản phẩm máy lọc nước ion kiềm Ionia chính hãng ?

60. Làm thế nào để phân biệt sản phẩm máy lọc nước ion kiềm Ionia chính hãng ?

61. Tầm quan trọng của việc khảo sát trước khi lắp đặt máy ion kiềm ?

61. Tầm quan trọng của việc khảo sát trước khi lắp đặt máy ion kiềm ?

 

62. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro nên đặt ở vị trí nào trong nhà ?

62. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro nên đặt ở vị trí nào trong nhà ?

 


63. Máy lọc nước ion kiềm Ionia được lắp đặt như thế nào ?

63. Máy lọc nước ion kiềm Ionia được lắp đặt như thế nào ?

64 Khi hoạt động máy lọc nước ion kiềm Ionia có tạo ra nước thải hay không ?

64 Khi hoạt động máy lọc nước ion kiềm Ionia có tạo ra nước thải hay không ?

65. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Ionia được bảo hành như thế nào ?

65. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Ionia được bảo hành như thế nào ?

66. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Ionia có cần bảo dưỡng định kỳ không ?

66. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Ionia có cần bảo dưỡng định kỳ không ?

67. Lý do bắt buộc phải làm sạch định kỳ đường ống lấy nước ion kiềm ?

67. Lý do bắt buộc phải làm sạch định kỳ đường ống lấy nước ion kiềm ?

Câu hỏi thường gặp về nước ion kiềm

68. Máy lọc nước ion kiềm Ionia dùng bao lâu thì phải thay lõi lọc ?

68. Máy lọc nước ion kiềm Ionia dùng bao lâu thì phải thay lõi lọc ?

69. Tầm quan trọng của việc thay lõi lọc định kỳ ?

69. Tầm quan trọng của việc thay lõi lọc định kỳ ?

70. Tại sao giá bán của máy lọc nước ion kiềm thường bị phàn nàn là đắt ?

70. Tại sao giá bán của máy lọc nước ion kiềm thường bị phàn nàn là đắt ?

Câu hỏi thường gặp về nước ion kiềm

71. Sự khác nhau giữa máy lọc nước ion kiềm với máy lọc nước RO và NANO ?

71. Sự khác nhau giữa máy lọc nước ion kiềm với máy lọc nước RO và NANO ?

72. Sự khác nhau giữa máy lọc nước ion kiềm và bình tạo nước ion kiềm ?

72. Sự khác nhau giữa máy lọc nước ion kiềm và bình tạo nước ion kiềm ?

73. Sự khác nhau giữa máy lọc nước ion kiềm và nước ion kiềm đóng chai ?

73. Sự khác nhau giữa máy lọc nước ion kiềm và nước ion kiềm đóng chai ?

74. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro và bình tạo nước hydro khác nhau ra sao ?

74. Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro và bình tạo nước hydro khác nhau ra sao ?

Câu hỏi thường gặp về nước ion kiềm

75. Máy lọc nước ion kiềm hydro và máy lọc nước hydro có khác nhau không ?

75. Máy lọc nước ion kiềm hydro và máy lọc nước hydro có khác nhau không ?

Câu hỏi thường gặp về nước ion kiềm

 

3 2 đánh giá
Đánh Giá
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x