Giáo sư William Allen Banks

“Trong nghiên cứu được công bố của chúng tôi ở PLoS One, nước Hydrogen (nước ion kiềm hydrogen) là phát hiện đáng chú ý nhất trong việc phòng ngừa những thay đổi gây ra bởi sự tác động trong vỏ não , một mô hình chẩn đoán, phòng ngừa tổn thương não.”

Giáo sư William Allen Banks

GIÁO DỤC
1972 tốt nghiệp, trường trung học Bloomfield, Bloomfield, MO
1975 B.A., Đại học Missouri-St. Louis, Magna Cum Laude trong Sinh học
1979 ThS, Đại học Missouri-Columbia.

ĐÀO TẠO
3/7 – 11/78: Trường Y khoa Nghiên cứu Phẫu thuật Tự chọn với Bác Sĩ. James C. Thompson và Phil L. Rayford, Trường Đại học Y khoa Texas, Galveston, TX
7/79 – 6/80: Chương trình Y tế (chương trình phân loại), các bệnh viện trực thuộc Tulane.
7/80 – 12/81: Bác sĩ nội trú Y khoa, Các Bệnh viện trực thuộc Tulane.
1/82 – 12/82: Đào tạo về Nội tiết, Trung tâm Y tế Cựu chiến binh, New Orleans.
12/82 – 12/85: Associate Nghiên cứu, Chương trình Phát triển Nghề nghiệp Cựu chiến binh, VAMC New Orleans.
1/84 – 6/89: Phó Giáo sư, Khoa Y, Đại học Y khoa Tulane.
7/89 – 6/95: Phó Giáo sư, Khoa Y, Đại học Y khoa Tulane.
7/90 – 6/95: Phó Giáo sư, Chương trình Đào tạo Thần kinh Trường Đại học Y khoa Đại học Tulane.
1/86 – 3/98: Nhân viên Y khoa, Y khoa, Trung tâm Y tế Cựu chiến binh, New Orleans.
7/95 – 3/98: Giáo sư, Khoa Y, Đại học Y khoa Tulane.
7/95 – 3/98: Giáo sư, Chương trình Đào tạo Thần kinh, Trường Y khoa Đại học Tulane.
4/96 – 3/98: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Tulane.
4/98 – 6/10: Giáo sư, Khoa Lão khoa, Khoa Nội khoa, Trường Y Saint Louis.
5 / 99-6 / 10: Giáo sư, Khoa Dược và Sinh lý học, Trường Y khoa Đại học Saint Louis
4 / 04-6 / 10: Khoa Cao học, Đại học Saint Louis
3 / 10-1 / 16: Phó giám đốc nghiên cứu, GRECC, Hệ thống chăm sóc sức khoẻ Puget Sound, Seattle, WA
6/10-Hiện tại: Giáo sư, Khoa Quản trị Sinh thời và Y tá, Phòng Nội khoa, Đại học Washington, Seattle, WA
12/10-Hiện tại: Phụ tá Giáo sư về Tâm thần và Khoa học Hành vi, Đại học Washington, Seattle, WA
1/16-Hiện tại: Liên kết Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển nhân sự, Hệ thống chăm sóc sức khoẻ Puget Sound, Seattle, WA

GIẤY PHÉP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN
Hội đồng xét nghiệm Y tế Louisiana (1979-nay)
Hội đồng xét nghiệm Y khoa của Missouri (1998-nay)
Chứng nhận của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (1987)
Thành viên của Đại học Nội tiết Hoa Kỳ (1996)
Hội đồng Mỹ về Nội tiết, Bệnh tiểu đường và Chuyển hoá (1997-2007)

Link tổng hợp các nghiên cứu của giáo sư, nhà khoc học về nước ion kiềm giàu Hydrogen

Giáo sư OHTA nói gì về nước ion kiềm giàu Hydrogen